Kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng GV và CBQL giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng GV và CBQL giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 23/06/2019, 21:49:01 - Lượt xem: 803

Thông tin tài liệu

Kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng GV và CBQL giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website