Công văn tham gia Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận chương trình GDPT 2018”.
Lượt xem: 141

Công văn tham gia Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận chương trình GDPT 2018”.


Thông tin tài liệu

Công văn tham gia Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận chương trình GDPT 2018”.

Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website