Những vấn đề chung về đánh giá thường xuyên HS tiểu học

Mục tiêu: 

- Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục.

- Sử dụng một số phương pháp và kĩ thuật đánh giá thường xuyên HS trong quá trình dạy học.

- Sử dụng được bộ công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên HS tiểu học.

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. Quan điểm mới về đánh giá học sinh tiểu học hiện nay:

- Hoạt động đánh giá HSTH:

  + Ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện;

  + Đánh giá quá trình làm ra kết quả và khả năng vận dụng kết quả đó của HS.

      - Đánh giá phải vì sự tiến bộ của HS.

      - Đánh giá phải toàn diện và theo sát sự tiến bộ của HS.

  * Không phân loại, so sánh HS với nhau.

       - Coi trọng phát triển năng lực tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS.

       - Hình thành động cơ học tập đúng đắn, bồi dưỡng hứng thú, động lực học tập, sự tự tin và kỹ năng hợp tác, hạn chế những thái độ chưa đúng của HS trong học tập.

II. Đánh giá thường xuyên

Là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động giảng dạy môn học, cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập.

III. Mục đích của đánh giá thường xuyên HSTH hiện nay:

- Giúp GV:

  + Điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học

  + Kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ; những thiếu sót, lỗi, những nhân tố ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, rèn luyện của HS để có những giải pháp hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời.

- Giúp HS:

  + Biết tự nhận xét, tham gia nhận xét;

  + Tự học, tự điều chỉnh cách học;

  + Giao tiếp, hợp tác;

  + Có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

- Giúp PHHS tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển NLPC của con em mình.

        - Giúp CBQL kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

IV. Thông tin thu nhận trong ĐGTX:

- Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện được giao.

      - Sự hứng thú, tự tin, cam kết, trách nhiệm của HS khi thực hiện các hoạt động học tập cá nhân.

    - Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm; tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.

V. Các công cụ dùng trong  ĐGTX

     - Phiếu quan sát.

     - Thang đo.

    - Bảng kiểm.

    - Thẻ/phiếu kiểm tra.

    - Phiếu đánh giá tiêu chí.

    - Phiếu hỏi.

    - Hồ sơ học tập.

    - Câu hỏi vấn đáp.

     - …

VI. Các yêu cầu, nguyên tắc của  ĐGTX

     * Yêu cầu

      - Xác định rõ mục tiêu.

    - Mục đích của ĐGTX nhằm hỗ trợ, nâng cao hoạt động học tập.

    - Tập trung cung cấp thông tin phản hồi.

    * Nguyên tắc

    - Không so sánh HS-HS, hạn chế lời NX tiêu cực.

    - Đánh giá toàn diện: KT,KN, NL,PC.

    - Thúc đẩy hoạt động học tập.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 182
Hôm qua : 201
Tháng 01 : 4.494
Năm 2022 : 4.494